کلیپ توده های مرموز کرم در جاده ای در تگزاس

انبوهی از کرم در وسط جاده ای در تگزاس آمریکا، موجب تعجب پرسنل اداره پارکها و حیات وحش این ایالت شد. آنها بعد از جاری شدن سیل سهمگین بیست و نهم ماه مه، در پارک یو اس، در جنوب این ایالت، با حدود سی توده کرم مواجه شدند که بصورت خط مستقیم در مرکز جاده قرار گرفته بودند.