کلیپ زن ۹۲ ساله امریکایی رکورد دار در مسابقات ماراتن

در جریان ماراتن سالانه ی راک ان رول در شهر سن دیگو امریکا، یک زن ۹۲ ساله با عبور از خط پایان، تبدیل به پیرترین فردی شد که مسیر ۴۲/۲ کیلومتری یک مسابقه دو ماراتن را به پایان رسانده است.