کلیپ واکنش بی نظیر حیوانات در مقابل آینه

ژاویه اوبه بریِر عکاس فرانسوی به همراه همسر خود به گابن سفر کرد و این ایده را پیاده کرد. آن ها تعدادی آینه را در چند نقطه پر رفت و آمد جنگل نصب کردند تا ببیند واکنش حیوانات چگونه است. نتایجی که در این ماجراجوییِ جالب به دست آمد واقعا دیدنی است.