کلیپ به این میگن خلاقیت...!

با استفاده ار فن CPU، آهن ربا نازک و یک لامپ از روشنایی رایگان استفاده کنید!