کلیپ حضور سرزده بازرسان آژانس انرژی اتمی در وزارت کشور!

فارس: گروه نمایش بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی با حضور در سالن وزارت کشور به بازرسی شرکت کنندگان در جشن ۲ سالگی طنز دکتر سلام پرداختند.