کلیپ هدیه هیتلر به تروریستها در سوریه

تروریستها در سوریه پس از سرقت یک توپ قدیمی آلمانی از موزه، از آن علیه مواضع ارتش سوریه استفاده می کنند.