کلیپ مومیایی کردن همسر با دستمال توالت در تهران

طی مسابقه عجیبی در تهران ، خانمها اقدام به مومیایی کردن شوهرانشان با دستمال توالت کردند.