کلیپ حضور زنان بی حجاب در اجلاس اکو در تهران

در جریان اجلاس روسای راه آهن های کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ، شماری از مهمانان خارجی زن بدون روسری در اجلاس شرکت کردند.