کلیپ خواندن شعر ما دنیاییم توسط وزرای خارجه عضو ناتو

وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو دست در دست یکدگیر شعر ما دنیاییم را خواندند. این اقدام در نشست دو روزه این وزرای امور خارجه ناتو در ترکیه صورت گرفت. این نشست با هدف چگونگی مقابله با بی ثباتی های منطقه ای از جمله در عراق، سوریه و لیبی صورت گرفت.