کلیپ مربی ترکیه ای برای دیدن فوتبال چه میکنه؟!!!

یک مربی ترکیه ای که از حضور در استادیوم منع شذه بود، با اجاره یک چرثقیل به تماشای این بازی پرداخت