کلیپ سکته مجری ایرانی هنگام اجرای زنده

مرضیه هاشمی، خبرنگار , مجری و مستندساز شبکه پرس تی وی ایران موقع اجرای برنامه زنده دچار عارضه شد.