کلیپ پوتین هشت گل در بازی هاکی به ثمر رساند

سوپرمن روسیه در بازی هاکی توانست هشت گل به ثمر رساند. پوتین بارها مهارت هایش را به رخ دیگر رهبران جهان کشیده است.