کلیپ مسابقه جهانی پیش خدمت ها در آرژانتین

آرژانتین هر سال مسابقه جهانی پیش خدمت ها را بر گزار می کند. در این مسابقه پیش خدمت ها باید سینی که در آن نوشیدنی های مختلف قرار دارد را با سرعت به مقصد برسانند. این مسابقه به ماراتون پیش خدمت ها هم شهرت دارد