کلیپ مرگ ناگهانی فوتبالیست آرژانتینی هنگام بازی

امانوئل اورتگا فوتبالیست آرژانتینی به علت جراحات ناشی از برخورد سرش به دیوار اطراف زمین بازی جان خود را از دست داد.