کلیپ بهترین راه های تبلیغ در اینترنت کدام است؟

ویدئوی جالب کوتاهی که در زیر می آید، به صورت مصور به ما نشان می دهد که چگونه دنیای اینترنت توانسته است، تبلیغات از از وضعت سنتی خارج کرده و شیوه های جدید تبلیغاتی را که تبلیغات آنلاین جزو ان است، در اختیار میلون ها مخاطب قرار دهد