کلیپ شلیک گل ساز از میانه زمین فوتبال

جرمن بیکفورد بازیکن تیم فوتبال بریستون نورث انگلیس در دیدار تیمش با چستر فیلد در جریان دیدارتیم های دسته اول از فاصله حدود ۵۰ متری گل غیر منتظره ای به رقیب زد.