کارتون - پشت صحنه دوبلاژ نیمچه نوچه ها Minions - دوبله گلوری

مدیر دوبلاژ: مهرداد رئیسی مترجم : علی کاس زاده ___دوبله گلوری انترتینمنت