کلیپ انتقام عجیب از شوهری که دوباره ازدواج کرد!

یک زن اردنی در شب ازدواج دوم همسرش، بیش از صد و بیست میلیون جریمه رانندگی برایش هدیه فرستاد!