کلیپ دوقلوهای به هم چسبیده

برادران دوقلوی به هم چسبیده ی هندی به نام های شیروانات و شیورام درحالی که مانند عنکبوت ها از پله ها بالا می روند، به درس خواندن ادامه می دهند.