کلیپ ورود فوتبالیست ها به زمین بهمراه مادر های خود

بازیکنان تیم آژاکس آمستردام در بازی خانگی مقابل تیم کامبور، دست در دست مادران خود وارد زمین مسابقه شدند تا روز مادر را جشن بگیرند. این حرکت با تشویق گسترده تماشاگران مواجه شد.