کلیپ سقوط هلی کوپتر حامل دیپلمات ها در پاکستان

بر اثر سقوط یک هلی کوپتر حامل دیپلمات ها در پاکستان دست کم هفت تن از سرنشینان آن جان باختند.