کارتون - پنگوئن ها - ۲۰۱۴ - دوبله گلوری

دوبله شده در گلوری انترتینمنت مدیر دوبلاژ: هومن خیاط ناظر کیفی : مهرداد رئیسی