کارتون - نماهنگ Minions - گلوری انترتینمنت

شعر و موسیقی: آرش حسینی || کارگردان کلیپ: مهرداد رئیسی || تولیدشده توسط: گلوری انترتینمنت