کارتون - توربو - دوبله گلوری

مدیر دوبلاژ: مهرداد رئیسی دستیار : ثمین مظفریمترجم : علی کاس زاده ------