کارتون - Big Hero ۶ دوبله گلوری - مهرداد رئیسی

۶ ابر قهرمان دوبله گلوری انترتینمنت مدیر دوبلاژ : مهرداد رئیسی مترجم : علی کاس زاده