کلیپ روح سرگردان یک پزشک در بیمارستان متروکه!

جیمی لِی براون یک شکارچی روح است و این بار به یک بیمارستان متروکه رفته است. او پس از انتشار این تصاویر اعتراف کرده که ترسیده است! گفته می شد که در این بیمارستان متروکه روح وجود دارد. جیمی نیز به آنجا رفته بود تا خودش گردش در یک بیمارستان متروکه را تجربه کند. اما پس از انتشار تصویر متوجه شد که چیزی شبیه به یک پزشک در یکی از عکس هایش وجود دارد.