کارتون - سیندرلا ۲۰۱۵ دیزنی- دوبله گلوری Cinderella ۲۰۱۵

مدیر دوبلاژ : مهرداد رئیسی || گویندگان : ثمین مظفری - هومن خیاط - محبوبه نریمیسا - سارا جامئی - شادی هاشم لو - سوده فکری - مسعود سیدی - نسیم نژادآذر و ...