کارتون - غارنشینان با دوبله گلوری The Croods

اکران و دوبلاژ زنده گلوری مدیر دوبلاژ : مهرداد رئیسی مترجم : علی کاس زاده گویندگان : هومن خیاط - آرزو آفری - مهرداد رئیسی - محمد معتضدی - مینا خالقی - سعیده تهرانی ----- دوبله شده در گلوری انترتینمنت