کلیپ دستگیری گروگانگیران میلیاردی در تهران

با تلاش مأموران پلیس آگاهی، پسر ۱۴ ساله در منطقه دهکده المپیک تهران از چنگال آدم ربایان آزاد شد و سه گروگانگیر نیز دستگیر شدند.