کارتون - اشکان خطیبی در جلسه اجرای دوبلاژ گلوری - سینما قلهک

۲۲ آبان ۹۳ سینما قلهک صحبت های اشکان خطیبی پس از مشاهده دوبله و اجرای زنده گویندگان گلوری انترتینمنت سرمای خفته Frozen مدیر دوبلاژ : مهرداد رئیسی مترجم : علی کاس زاده موسیقی : آرش حسینی دستیار دوبلاژ : ثمین مظفری شعر : مهرداد رئیسی - نسیم نژاد آذر