کلیپ کسب و کار از دنیای وبلاگ تا اپلیکیشن های موبایل

ویدئوی زیر، گفته های خواندنی مارشال مک لوهان کانادایی، از تئوریسین های به نام دهکده جهانی که در مصاحبه تلویزیونی باCBC صورت گرفته است اشاره شده است.