کلیپ بازی های مستهجن در دسترس بچه ها

این روزها خیلی از والدین تلاش می کنند تا با خرید یک تبلت، بچه ها را پابند خانه کنند؛ غافل از اینکه این والدین نگران، از محتوای این بازی ها همچون آموزش زایمان و ارتباط با جنس مخالف بی خبرند.