کارتون - رام کردن اژدهای سرکش ۲ - دوبله گلوری - سینما قلهک

مدیر دوبلاژ : هومن خیاط ناظر کیفی : مهرداد رئیسی دوبله شده در گلوری انترتینمنت