کلیپ گل به خودیِ بی نظیر دروازه بان اردنی!

محمد شنطاوی در بازی مقابل تیم الوحدات اردن، به جای این که توپ را در اختیار بگیرد یا دور کند، با یک ضربه برگردان زیبا دروازه خودش را گشود!