کلیپ حادثه دلخراش اتوبوس با ۱۱ کشته

راننده یک دستگاه اتوبوس مسافری در مسیر تهران به ساری صبح سه شنبه به دلیل بریدن ترمز، کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و اتوبوس پس از برخورد با کوه واژگون شد.