کلیپ انهدام قصر ریاست جمهوری شهر تعز

ساختمان قصر الجمهوری در شهر تعز یمن به دست رژیم آل سعود و در حملات هوایی جنگنده ها منهدم شد.