کلیپ شیشه ضد گلوله چگونه کار می کند

خیلی از افراد مشهور دنیا همچون بازیگران و هنرمندان، ورزشکاران و سیاستمداران یا حتی برخی از مردم برای حفاظت از جان خود در موارد خاص از شیشه ضد گلوله استفاده می کنند. ولی سوال اصلی اینجاست، آیا واقعا شیشه برای مقابله با گلوله استحکام لازم را دارد؟