کلیپ نخستین آلبوم رسمی علی عبدالمالکی

موسیقی ما: نخستین آلبوم رسمی علی عبدالمالکی تمام مجوزهای لازم برای انتشار را اخذ کرده و به زودی تحت عنوان مخاطب خاص در بازار موسیقی کشور منتشر می شود.