کلیپ پل طبیعت تهران در بین ۵ سازه برتر جهان

گزارش تلویزیون ایران از انتخاب پل طبیعت تهران در لیست ۵ سازه برتر جهان!