کارتون - کلیپ دوبلاژ زنده آقای نخودی و شرمن گلوری

سینما قلهک - ۲۰ شهریور ۱۳۹۳