کلیپ تجمع اعتراض به سگ کشی در مقابل شهرداری شیراز

صبح روز شنبه (۲۹ فروردین-۱۸ اپریل) فعالان حقوق حیوانات از سراسر ایران و نیز شهروندان شیرازی با تجمع در مقابل شهرداری این شهر، خواهان پایان دادن به کشتن حیوانات بی سرپرست و به ویژه سگ ها شدند.