کارتون - کلیپ آقای نخودی و شرمن با دوبله گلوری

با دوبله گلوری فقط در گلوری تون/ مدیر دوبلاژ: هومن خیاط/ ناظر کیفی: مهرداد رئیسی