کلیپ ویدئویی از قدیمی ترین چلوکبابی تهران با ۱۵۰ سال قدمت

اگر گذرتان به بازار بزرگ تهران افتاد و دلتان هوس کباب و جوجه کباب کرد، حتما به میدان محمدیه بروید و با رفتن به چلوکبابی مهدی کبابی، دلی از عزا دربیاورید. اگر گذرتان به بازار بزرگ تهران افتاد و دلتان هوس کباب و جوجه کباب کرد، حتما به میدان محمدیه بروید و با رفتن به چلوکبابی مهدی کبابی، دلی از عزا دربیاورید.اینجا چلوکبابی مهدی کبابی است که ۱۵۰ سال قدمت دارد و یکی از قدیمی ترین چلوکبابی های تهران به