کلیپ نمایی بی نظیر از داخل کندو زنبور

در این ویدیو شاهد نمایی بی نظیر از داخل کندو زنبور خواهید بود. کندو بروی شیشه ای دو جداره در یک اتاق زیر شیروانی ساخته شده است.