کلیپ شاهکاری از جنس خلال دندان

اسکات ویور آمریکایی، هنرمندی است که با استفاده از خلال دندان شگفتی می آفریند. وی در اثر بی نظیر خود، گردشی به دور خلیج که بیش از ۳۵ سال به طول انجامید، بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ خلال دندان بـکار برده است. آنچه این اثر را متمایز از دیگر نمونه ها کرده است، دقت اسکات در نشان دادن مناظر تاریخی و دیدنی خلیج سانفرانسیسکو می باشد.