کلیپ اشتباهات رایج آقایان در لباس پوشیدن

همانقدر که خانم ها به پوشش خود اهمیت می دهند، آقایان نیز برای پوشش خود اهمیت قائل می شوند و برای خود قانون های مشخصی دارند. اما شاید همه مردان آن قانون های ثابت و همیشگی را که اتفاقا در لباس پوشیدن برای مکان های رسمی مانند محل کار بسیار کارایی دارند، را ندانند. در این ویدئو همان قانون ها را به صورت تصویری و دسته بندی شده خواهید دید. سایز کت و شلوار بسیار مهم است، نباید تنگ و نه گشاد باشد.