کلیپ چگونه از اینستاگرام خود بکاپ بگیریم؟

فرض کنید اینستاگرام اکانت شما را به علت ورود بیش از اندازه کلمه عبور قفل کرده باشد و شما از عکس هایی که روی این شبکه اجتماعی به نمایش گذاشته اید، نسخه دیگری ندارید. در این زمان برنامه ای که از ایسنستاگرامتان پشتیبان تهیه کند، به کارتان خواهد آمد.