کارتون - آنونس انیمیشن مکس استیل - دوبله گلوری

مدیر دوبلاژ : ثمین مظفری ناظر کیفی دوبلاژ : مهرداد رئیسی