کلیپ شیوه کسب نمره خوب در بخش نوشتاری ایلتس

همه سوال می کنند که کلا چطور میشه یک ایده را خلق کرد (idea generation)و توسعه داد (idea development). در ویدئو زیر، شما تا حدودی از این قابلیت آشنا خواهید شد.افرادی که در زبان مادری، می توانند ایده پردازی کنند و ان ایده را خلاقانه توسعه بدهند، معمولا در این دو بخش موفق هستند. سعی کنید این مهارت را با خواندن کتاب های مختلف مربوط به ایده پیردازی و توسعه ان بر اساس قابلیت های زبان انگلیسی یاد بگیرید.