کلیپ اسکی رنگی

بعد از چهار پیروزی پیاپی در مجموع رقابت های جام جهانی اسکی، مارسل هیرشر اسکی باز آلپاینی یک روز را مرخصی گرفت و در پیست اسکی نزدیک محل زندگی اش روزی رنگی و دیوانه وار را پشت سر گذاشت و تبدیل به یکی از شادترین حرکات تاریخ تا به امروز شد.